คำถามที่พบบ่อย

เมนูหลัก> คำถามที่พบบ่อย >ผลิตภัณฑ์/บริการ >ฟีเจอร์ >อะไรคือปัจจัยในการตัดสินใจว่าจะใช้บริการแบบ On-Premise หรือ Cloud?

FAQ อะไรคือปัจจัยในการตัดสินใจว่าจะใช้บริการแบบ On-Premise หรือ Cloud?

หากคุณสงสัยว่าจะเลือกใช้บริการประเภทใด คุณสามารถพิจารณาบริการที่เหมาะสมได้จากปัจจัย 7 รายการดังต่อไปนี้  โดยเปรียบเทียบในช่อง A หรือ B
 
 ปัจจัย A  B
ระยะเวลาการพัฒนา  ต้องการให้ระบบตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ
แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับแต่งก็ตาม
 ต้องการเวลาติดตั้งระบบในเวลาอันสั้น
 ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น  ต้องการลดต้นทุนรวมในการใช้งานระยะยาว
มากกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
 ต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
ฮาร์ดแวร์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ   ต้องการซื้อแบบผูกขาดและบริการจัดการดูแลระบบเอง ไม่ต้องการซื้อแบบผูกขาดและดูแลระบบเอง 
 SLA  ต้องการให้เป็นไปตามมาตรฐานของคุณเอง ยอมรับมาตรฐานของ FastCloud
 การใช้งานของศูนย์การบริการ  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเจ้าหน้าที่  ต้องการปรับจำนวนเจ้าหน้าที่ได้
 การบำรุงรักษาและการใช้งาน  ต้องการบำรุงรักษาและดำเนินการด้วยตัวของคุณเอง  ต้องการให้เราบริหารจัดการให้
 การชำระเงิน  จ่ายเป็นเงินก้อน  จ่ายแบบรายเดือน

จำนวน [A] ที่คุณเลือกมีมากกว่า [B] -> คุณอาจต้องการใช้บริการแบบ On-Premise
จำนวน [B] ที่คุณเลือกมากกว่า [A] -> คุณอาจต้องการใช้บริการแบบ Cloud 

 

Management ID:765

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่?

การให้คำปรึกษา

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและการใช้งาน โปรดติดต่อเราตามช่องทางต่อไปนี้